Cultuureducatie op maat

Coronavirus: lessen en activiteiten cultuureducatie stopgezet t/m meivakantie

In de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van dinsdag 31 maart werd duidelijk dat de bestaande maatregelen om het coronavirus in te dammen in ieder geval verlengd worden tot 28 april. Voor het onderwijs betekent dit dat de huidige situatie waarin de scholen dicht zijn voort wordt gezet tot en met de meivakantie. Dit betekent dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot 4 mei, en afhankelijk van de school nog een week langer tot 11 mei.

De sluiting van de scholen vanwege het coronavirus heeft gevolgen voor de doorgang van de activiteiten van Cultuur En School Nijmegen. De theatervoorstelling LEF die in juni plaats zou vinden is geannuleerd. De presentatie van de Culturele Jaarprogramma’s die op 13 mei in de Lindenberg plaats zou vinden zal online gedaan worden.

Voor alle activiteiten in het lopende seizoen 2019-2020 die niet doorgaan wordt op dit moment bekeken wat de beste oplossing is. De verantwoordelijke medewerkers zullen daarover binnenkort contact opnemen met de betreffende scholen en aanbieders.

Deze uitzonderlijke situatie heeft grote gevolgen voor het onderwijs en de cultuursector. Cultuur En School Nijmegen volgt de ontwikkelingen met aandacht en maakt op basis van de beschikbare informatie zorgvuldige afwegingen waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de belangen van de betrokken partijen. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Neem gerust contact met ons op via info@cultuurenschoolnijmegen.nl.

Het onderwijs en de cultuursector staan niet stil. Er ontstaan vele mooie initiatieven om het beste te maken van de huidige situatie. Bekijk bijvoorbeeld de ‘Thuis aan de slag’-pagina van de Lindenberg, waarop inspirerende online video’s te zien zijn van onze kunstvakdocenten in alle disciplines. Op deze pagina verwijzen we ook door naar andere noemenswaardige online initiatieven vanuit het onderwijs en de cultuursector. Scholen worden van harte uitgenodigd om hun leerlingen te wijzen op en gebruik te laten maken van het materiaal op deze pagina.

http://www.delindenberg.com/thuisaandeslag

Cultuur En School Nijmegen

Cultuur En School Nijmegen is het onafhankelijke bemiddelingspunt voor cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs. Het toont scholen in het primair en voortgezet onderwijs welke mogelijkheden er zijn op cultureel gebied en brengt vraag en aanbod samen.

Lees hier meer over ons