Trainingen

Trainingen voor leerkrachten

Naast het verzorgen van de inzet van vakdocenten biedt Cultuur En School Nijmegen ook trainingen voor leerkrachten in het primair onderwijs. Deze trainingen hebben betrekking op verschillende onderwerpen, waaronder:

-    Procesgerichte didactiek
-    Cultuuronderwijs in relatie tot 21e eeuwse vaardigheden
-    Ontwikkeling nieuwe media en creatieve technologie
-    Vergroten kunstvakvaardigheden

Deze trainingen kunnen op maat aangeboden worden, afgestemd op de wensen van de scholen. De groep waaraan de training wordt gegeven kan bestaan uit geïnteresseerden van verschillende scholen, maar het scholingsprogramma kan ook op een individuele school gegeven worden voor (een deel van) het team.

Bij co-teachen geeft een kunstvakdocent voorbeeldlessen, en krijgt de leerkracht ruimte krijgt om hiervan te leren. De vakdocent ontwerpt de les of geeft inzicht in een digitale methode. De leerkracht herhaalt de les en werkt aan een vooraf geformuleerde leervraag. Coachlessen waarin de leerkracht les geeft en de vakdocent de leerkracht feedback geeft, kunnen onderdeel zijn van co-teachen.
 

Mogelijkheden en voorbeelden

Beeldend onderwijs: binnen dit vakgebied gaat het om trainingen op het gebied van vakvaardigheden en verschillende technieken. Er wordt gewerkt vanuit een procesgerichte didactiek. De digitale methode ‘Laat maar leren’ kan vrij eenvoudig gekoppeld worden aan themagericht onderwijs.

Muziekonderwijs: muziek blijkt vaak een uitdagende discipline te zijn voor leerkrachten. Daarom is het van belang om te werken met praktische en haalbare doelen op het gebied van muzikale vaardigheden. De digitale muziekmethode ‘123ZING’ is laagdrempelig en in de klassen kunnen voorbeeldlessen uit de methode worden gegeven.

Drama: kan onder andere ingezet worden ter versterking van het woordenschatonderwijs. Hierbij kan het onder andere gaan om scholing in diverse mogelijke werkvormen. Drama is een sterk middel om leerlingen de kans te geven om op verschillende vlakken te experimenteren en te onderzoeken.

Creatieve technologie en nieuwe media: Cultuur En School werkt bij het geven van trainingen aan leerkrachten ook samen met Oddstream. In de Lindenberg heeft Oddstream een studio waar er uitgebreide mogelijkheden zijn om workshops te geven.

Meer weten over onze trainingen voor leerkrachten?

Neem contact met ons op.

info@cultuurenschoolnijmegen.nl