Brede scholen

Brede scholen

Cultuur En School Nijmegen bemiddelt cultuureducatief aanbod op maat voor de Brede scholen in Nijmegen, zowel onder als buiten schooltijd. Brede scholen zijn samenwerkingsverbanden waarbij verschillende partijen samenwerken om een doorlopende, op elkaar aansluitende opvang te bieden. Deze integrale aanpak vergroot de ontwikkelingskansen van de kinderen.

Kunstvakken zijn zeer belangrijk voor de doelgroep van de Brede scholen. Er kan gemakkelijk aansluiting mee gezocht worden bij de belevingswereld van de kinderen. In het onderwijs op de Brede scholen wordt de basis gelegd van de culturele loopbaan van het kind. Cultuureducatie brengt kinderen in aanraking met allerlei vormen van cultuur en levert een bijdrage aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek, beeldende kunst, theater, spel en dans bieden een alternatieve leerweg voor leerlingen die cognitief en talig minder vaardig zijn.

 

Dialooggestuurd

Bij het samenstellen van de programma's gaan de school en Cultuur En School Nijmegen een dialoog aan. In deze dialoog wordt gezocht naar een balans tussen de wensen van de school en de praktische werkbaarheid. De keuzes die de school maakt en het schoolprofiel dat daardoor ontstaat is voor elke school verschillend.

Factoren die van belang zijn voor de ontwikkeling van de programma's:

-    Doelgroep
-    Schooltype
-    Gekozen profiel
-    Inzet van het eigen team
-    Visie op de ontwikkeling van kinderen
-    Financiële kaders

Daarnaast worden ook andere cultuurprojecten, cultuureducatieplannen en financieringsregelingen meegenomen, bijvoorbeeld de Culturele Jaarprogramma's, de Kunstbusregeling of Cultuureducatie met Kwaliteit.

Scholen streven naar continuïteit in programma en personen, en werken aan de hand van meerjarenplannen. Hierbij helpt het om cultuureducatie duurzaam te verankeren in het onderwijsprogramma. Bij veel Brede scholen wordt gebruik gemaakt van de doorlopende leerlijnen die ontwikkeld zijn door de Lindenberg.
 

Bemiddeling

Het subsidiebudget voor cultuureducatie op de Brede scholen wordt vanuit de gemeente Nijmegen aan de schoolbesturen van Conexus en Sint Josephscholen verleend. De schoolbesturen hebben Cultuur En School Nijmegen de opdracht gegeven de programma’s te bemiddelen.

Cultuur En School Nijmegen haalt de vraag op bij de Brede scholen, stelt in dialoog met de school programma’s op maat samen en houdt toezicht op de uitvoering. Cultuur En School Nijmegen is hierin een onafhankelijke en deskundige partner, die zorgt voor een kwalitatief hoogstaand en goed lopend cultuureducatief programma op de Brede scholen.

Brede scholen in Nijmegen

Er zijn twaalf Brede scholen op veertien locaties in Nijmegen waar Cultuur En School Nijmegen voor actief is. Via deze Brede scholen worden meer dan 2500 kinderen bereikt.*

- De Dukendonck (Tolhuis)
- Michiel de Ruyter (Nijmegen-West)
- De Bloemberg (Zellersacker)
- Prins Mauritsschool (Zwanenveld)
- De Aldenhove (Aldenhof)
- De Zonnewende (Heseveld)
- Aquamarijn (Nijmegen-West)
- De Vossenburcht (Hatert)
- Het Octaaf (Neerbosch-Oost)
- De Wieken (Wolfskuil)
- De Meiboom (Meijhorst)
- Het Kleurrijk (Willemskwartier)
- De Lindenhoeve (Zellersacker)
- De Klumpert (Hatert)

Onder schooltijd krijgen alle groepen van de Brede school minimaal één lessenserie aangeboden. Deze lessenserie bestaat gemiddeld uit 12 bijeenkomsten waarbij de leerlingen les krijgen in een bepaalde discipline.

*In 2018, cijfers afkomstig uit ‘Verslag en verantwoording cultuureducatie Brede scholen’

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen gaat door

Vanuit het ministerie van OC&W is de opdracht gegeven om de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit te verlengen. De volgende periode is de derde, en loopt van 2021 t/m 2024. In deze nieuwe periode ligt de nadruk op kansengelijkheid en het verbinden van het binnenschools en buitenschools aanbod. Lees meer over de regeling in ons nieuwsbericht hierover.

Kansengelijkheid

Door de extra aandacht in deze periode voor kansengelijkheid en het verbinden van binnenschools en buitenschools aanbod sluit CmK goed aan bij de doelgroep van de Brede scholen.

De Lindenberg is de penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit in Nijmegen. Ook meedoen? Mail naar onderwijs@delindenberg.com

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

info@cultuurenschoolnijmegen.nl