CmK3 2021-2024: doe mee

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft eind mei 2020 de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekend gemaakt. Nijmeegse scholen die deze periode mee willen doen aan CmK kunnen zich voor 1 juli 2020 aanmelden bij de Lindenberg, die in Nijmegen penvoerder is voor het programma.

Lindenberg op school start met aanvraag CmK3 voor 2021-2024

In deze derde periode van de regeling, ook wel CmK3 genoemd, blijven de algemene doelstellingen hetzelfde. Wel is er de komende periode onder andere extra aandacht voor kansengelijkheid, aansluiting bij curriculumvernieuwingen, de aansluiting tussen binnen- en buitenschools aanbod en de verbinding tussen PO en VO.

De subsidieregeling CmK stelt scholen in staat om samen met culturele partners een afgestemd cultuurprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Samen met de school wordt bekeken wat de school met cultuureducatie wil bereiken en hoe dat verwezenlijkt kan worden, waarbij gezocht wordt naar een goede balans tussen wat de leerkrachten zelf uitvoeren en voor welke lessen kunstvakdocenten worden aangetrokken.

Scholen die al eerder hebben meegedaan krijgen de mogelijkheid de gerealiseerde kwaliteitsverbetering op peil te houden en kunnen een aanvraag doen voor een specifieke vraag rond de verankering en vernieuwing van het cultuuronderwijs.

Heb je interesse om als school deel te nemen aan CmK, laat dit dan voor 1 juli 2020 weten door een mail te sturen naar onderwijs@delindenberg.com. Heb je vragen of wil je contact, mail dan naar hetzelfde adres. Na aanmelding krijg je een intakeformulier en gaan we in gesprek over de motivatie en een omschrijving van de vraag die de school heeft om te werken aan het verbeteren van het cultuuronderwijs. Afhankelijk van het aantal scholen dat zich aanmeldt en de inhoudelijke vragen, wordt bepaald welke scholen in aanmerking komen voor de regeling.

Meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/23/cultuureducatie-met-kwaliteit-2021-2024