Regelingen

Regelingen

Er bestaan een aantal subsidieregelingen op het gebied van cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs. Op deze pagina zullen we kort ingaan op de kenmerken en voorwaarden van deze regelingen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over wat de rol van deze regelingen voor u kan zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met Cultuur En School Nijmegen. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

- Impulsregeling combinatiefunctionarissen onderwijs en cultuur
- Versterking cultuureducatie VMBO

Brede Regeling Combinatiefuncties

Gemeenten ontvangen een bijdrage van het Rijk om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het Rijk en de gemeenten financieren deze regeling samen (40% via het Rijk, 60% via gemeenten). Gemeente Nijmegen heeft de opdracht voor het uitvoeren van deze regeling belegd bij Cultuur En School Nijmegen, als spin in het web in het veld van cultuur en onderwijs.

Cultuur En School Nijmegen verbindt, ontwikkelt, coördineert, adviseert, organiseert en faciliteert. Het doel van de regeling is om meer samenhang tussen onderwijs en culturele instellingen te bewerkstelligen. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van activiteiten op de scholen, pilots, kennismaking en een beperkt aanbod na schooltijd.

Lees meer over deze regeling in deze brochure van het LKCA

Versterking cultuureducatie VMBO

Met de subsidieregeling 'Versterking cultuureducatie in het VMBO, VSO en praktijkonderwijs 2018-2020' wil het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in VMBO, praktijkonderwijs en VSO.

Er loopt nog een aanvraagronde in 2020. De binnengekomen aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Hieronder de looptijd van de aanvraagrondes:

2020: 6 januari t/m 30 oktober

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project. Je draagt aan de kosten van het project minimaal hetzelfde bedrag bij als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers. Aanvragen boven de € 25.000,- worden voorgelegd aan een externe adviescommissie.

De subsidie wordt aangevraagd door een school of schoolvestiging voor VMBO en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs. De aanvraag moet ondertekend worden door het schoolbestuur. Je kan subsidie aanvragen voor een project waardoor jouw school duidelijk een volgende stap zet in de uitvoering en de verankering van cultuureducatie op de school. De doorontwikkeling van cultuureducatie op school in samenwerking met een culturele instelling staat hierbij centraal.

Lees meer over deze regeling op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Meer weten over regelingen?

Neem contact met ons op.

info@cultuurenschoolnijmegen.nl