Culturele Jaarprogramma's

Cultureel Jaarprogramma

Leerlingen binnen het primair onderwijs maken kennis met verschillende kunstdisciplines met behulp van de Culturele Jaarprogramma’s.

Uit het aanbod van de vele Nijmeegse aanbieders van cultuureducatie maakt Cultuur En School Nijmegen een voorselectie en zorgt voor een gevarieerd programma van hoge kwaliteit, dat jaarlijks van invulling wisselt.

Er is aanbod beschikbaar in verschillende kunstdisciplines: dans, theater, muziek en beeldende en audiovisuele vorming. Daarnaast bieden we ook het Plusprogramma aan, dat aanvullend op het Cultureel Jaarprogramma geboekt kan worden. In dit Plusprogramma kunnen leerlingen deelnemen aan activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed, architectuur en film.

BEKIJK DE BROCHURE VAN DE CULTURELE JAARPROGRAMMA’S 24/25

Samenstelling

Bij de samenstelling van de Culturele Jaarprogramma's wordt onder andere gekeken naar:

- Kwaliteit: inhoud, programma-opbouw en uitvoering
- Didactische vaardigheden en leservaring van docenten
- Goede aansluiting bij het type onderwijs en leerlingen
- Voldoende onderscheid met het eigen programma van de school
- Voldoende onderscheidende keuzemogelijkheden tussen programma's
- Voorwaarden, zoals kosten, speelplek en benodigde techniek

Meerjarenstructuur

De Culturele Jaarprogramma's werken vanuit een meerjarenstructuur. De school kiest voor 4, 5 of 6 disciplines die roulerend per schooljaar aan bod komen. De programma's zijn zoveel mogelijk een combinatie van kijken (receptief) en doen (actief), op school en op locatie.

Clusters en planning

Op basis van het aantal gewenste disciplines en de ligging binnen Nijmegen wordt een school ingedeeld in een cluster. Binnen die clusters bieden we scholen verschillende keuzemogelijkheden voor zowel onder-, midden- als bovenbouw. Uiteindelijk bepaalt de school zelf het definitieve programma.

Voor sommige programma’s is een minimum en maximum aantal leerlingen vastgesteld. Bij deze programma’s geldt: plaatsing op volgorde van binnenkomst. Dit staat bij de programma’s vermeld, indien van toepassing. 

Cultuur En School Nijmegen geeft aan wanneer de verschillende programma’s beschikbaar zijn. Binnen de aangegeven periode kan de school een voorkeur aangeven. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij die voorkeur.

Plusprogramma’s 

Aanvullend op de Culturele Jaarprogramma's bieden we de Plusprogramma’s Cultureel Erfgoed en Architectuur en Film.

Scholen kunnen zich hiervoor inschrijven naast de Culturele Jaarprogramma's. Ook scholen die niet deelnemen aan de Culturele Jaarprogramma's kunnen gebruik maken van de Plusprogramma's. Scholen moeten zich apart aanmelden voor deelname aan de Plusprogramma's. Dat kan voor alle groepen van een school, maar ook voor een selectie groepen.

BEKIJK DE PLUSPROGRAMMA’S 24/25 IN DE BROCHURE

Kosten

De kosten voor deelname aan het Cultureel Jaarprogramma bedragen € 9,05 per leerling, en voor deelname aan een Plusprogramma € 2,75 per leerling. 

Kijk voor meer informatie over de kosten van het vervoer naar activiteiten op de pagina over Kunstbus. Bekijk ook onze pagina met meer informatie over regelingen en subsidies.

Aanmelden of vragen?

Neem contact met ons op

cultureeljaarprogramma@cultuurenschoolnijmegen.nl