Versterking cultuureducatie scholengroep Rijk van Nijmegen

Het Fonds voor Cultuurpartipatie stimuleert cultuureducatie in het vmbo, voorgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs met de regeling ‘Versterking Cultuureducatie’. Hierbij gaat het om een samenwerking tussen scholen in het voortgezet onderwijs en een culturele instelling. Doel is om de scholen de mogelijkheid te geven de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van cultuureducatie.

In Nijmegen is de Lindenberg samenwerkingspartner voor een vijftal samenwerkingsprojecten met scholen van de scholengroep Rijk van Nijmegen die in het kader van deze regeling subsidie toegekend hebben gekregen. De scholen die een project zijn gestart zijn Het Rijks vmbo campus, Pontem College, Jorismavo, NSG Groenewoud en Canisius College.

Iedere school heeft een eigen plan ontwikkeld en ingediend. Zo richt het project van het NSG Groenewoud zich op het combineren van de kunstvakken met het profielwerkstuk en het inzetten van kunstenaars uit het werkveld. De experts van de Lindenberg zullen de doorlopende leerlijn ondersteunen op het gebied van kunst en technologie.

Het Pontem College, een school met veel nieuwkomers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, zet in samenwerking met de Lindenberg cultuureducatie in als middel om deze specifieke doelgroep te helpen aansluiting te vinden in de Nederlandse maatschappij.

Meer weten over de subsidieregeling ‘Versterking Cultuureducatie’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie? Kijk op de site van het Fonds en neem contact op met de Lindenberg om na te denken over de mogelijkheden van het doen van een aanvraag.