Missie en visie

Missie

Cultuur En School Nijmegen is het onafhankelijke bemiddelingspunt voor cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs. Het toont scholen in het primair en voortgezet onderwijs welke mogelijkheden er zijn op cultureel gebied en brengt vraag en aanbod samen. Cultuur En School Nijmegen helpt Nijmeegse scholen om een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod te kunnen bieden aan hun leerlingen.

Cultuur En School Nijmegen is de spin in het web binnen het Nijmeegse veld van cultuur en onderwijs. Onze missie bestaat uit verschillende onderdelen:

- Legt verbindingen tussen de verschillende partijen
- Ontwikkelt hoogwaardige cultuureducatieve programma's
- Coƶrdineert de lessen van de vakdocenten op scholen in Nijmegen
- Adviseert over manieren om een duurzaam cultuureducatief programma op te zetten
- Heeft verstand van de beschikbare subsidies en regelingen
- Organiseert verschillende inspirerende projecten

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over de mogelijkheden voor uw school.

Visie

Kunstvakken zijn zeer belangrijk binnen het onderwijs. Er kan gemakkelijk aansluiting mee gezocht worden bij de belevingswereld van de kinderen. In het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs wordt de basis gelegd van de culturele loopbaan van het kind. Cultuureducatie brengt kinderen in aanraking met allerlei vormen van cultuur en levert een bijdrage aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek, beeldende kunst, theater, spel en dans bieden een alternatieve leerweg voor leerlingen die cognitief en talig minder vaardig zijn.