Recordaantal inschrijvingen Culturele Jaarprogramma's 2021-2022

Maar liefst 44 basisscholen in Nijmegen hebben zich aangemeld om volgend schooljaar voor hun leerlingen culturele programma’s in te zetten op het gebied van muziek, dans, theater, beeld, audio, erfgoed en film. Bij elkaar opgeteld zijn dat ruim 15.000 leerlingen. Een recordaantal!

Hoger op de prioriteitenlijst
De laatste jaren komt kunst- en cultuureducatie steeds hoger op de prioriteitenlijst van scholen te staan. Dat is nu ook weer duidelijk te zien aan dit recordaantal inschrijvingen. ‘Een prachtig resultaat,’ zegt Sarina Wagener, coördinator van Cultuur En School Nijmegen. ‘Het was een roerig jaar, voor ons en voor de scholen. Dat volgend jaar toch zoveel scholen weer aan de slag willen met culturele lessen vinden we fantastisch.'

Culturele lessen
De lessen in muziek, dans, theater, beeld, audio, erfgoed en film worden allemaal gegeven door culturele aanbieders uit de regio Nijmegen. Door bekende partijen zoals Phion, Kwatta, Lindenberg Cultuurhuis, Afrika Museum en Introdans, maar ook door zelfstandige kunstenaars en kleinere gezelschappen als de Theatermakerij van Dees Verhoeven. Cultuur En School Nijmegen is het bemiddelingspunt (ondergebracht in Lindenberg Cultuurhuis) dat de scholen aan deze aanbieders koppelt. Zo hebben scholen de garantie dat de kwaliteit van de lessen goed is, en wordt een deel van het regelwerk uit handen genomen.