Voorbeeldmogelijkheden programma op maat

Voorbeeldmogelijkheden

Hierbij een aantal voorbeelden die laten zien welke concrete mogelijkheden er zoal zijn voor cultuureducatieve lessen in het primair onderwijs. Deze lijst dient ter inspiratie en is niet uitputtend: ga vooral in gesprek met Cultuur En School Nijmegen om een programma te ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit bij het profiel en de wensen van uw school.

Deze lijst is onderverdeeld in verschillende disciplines:

- Muziek
- Theater en circus
- Dans en musical
- Schrijven en taal

 

Muziek

Muziek en dans

Voor groep 1 t/m 3 van de basisschool worden lessen ‘Muziek en dans’ gegeven. Tijdens deze lessen leren de kinderen het plezier van muziek maken en maken ze kennis met de basiselementen van dans. Er wordt samen gezongen en er worden spelletjes gedaan om het gehoor, het ritmegevoel, het muzikale geheugen en de motoriek te oefenen. Naar wens kan het accent van de lessen meer verlegd worden naar muziek of dans.

Algemene Muzikale Vorming

Voor groep 1 t/m 8 worden lessen ‘Algemene Muzikale Vorming’ gegeven. Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten, ontwikkelen ze hun muzikale gehoor en gevoel voor maat en ritme. Naar aanleiding van een nader te bepalen thema leren de kinderen liedjes aan, onder begeleiding van bijvoorbeeld gitaar of piano. De cursus wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en andere belangstellenden.

Instrumentale Oriëntatie

Tijdens de lessen ‘Instrumentale Oriëntatie’ krijgen leerlingen de mogelijkheid om verschillende instrumenten te proberen. De kinderen leren de basisbeginselen van de instrumenten op speelse wijze, en krijgen ook een eerste kennismaking met de onderliggende muziektheorie. Instrumenten die geschikt kunnen zijn voor deze lessen zijn onder andere gitaar, keyboard, djembé, blokfluit, dwarsfluit, saxofoon of drumstel. De cursus wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en andere belangstellenden.

Schoolorkest en samenspel

Voor de leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) is er de mogelijkheid om onder begeleiding van een vakdocent een schoolorkest te beginnen. In een reeks van minimaal 12 repetities leren de leerlingen om samen muziekstukken te spelen. De kinderen kunnen zelf kiezen voor een instrument, waarbij wel rekening gehouden met worden met een evenwichtige verdeling in de samenstelling van het orkest. Het schoolorkest presenteert zichzelf op door de school aan te wijzen gelegenheden.

‘Recycle Drum Band’

Alledaagse gebruiksvoorwerpen worden in deze lessen op een muzikale manier ingezet. Leerlingen kunnen zich helemaal uitleven in de ‘Recycle Drum Band’ door geluid te maken met behulp van vuilnisbakken, bezems en emmers. Het eindresultaat: een goed klinkende band die ook nog leuk is om naar te kijken!

‘Drummen op straat’

De lesreeks ‘Drummen op straat’ is geïnspireerd door de Nederlandse fanfareorkesten en de Braziliaanse sambabands. De leerlingen leren allerlei verschillende slagwerkinstrumenten te bespelen met als doel om uiteindelijk een straatoptreden te kunnen geven.

Theater en circus

Theaterles

Voor groep 1 t/m 8 worden theaterlessen gegeven. Tijdens deze lessen maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van drama. Hierbij worden ze zich spelenderwijs bewust van hun houding, beweging, stem en fantasie. De leerlingen bedenken samen verhalen en zetten deze om in toneelstukjes, die later dan weer voor een publiek opgevoerd kunnen worden. De theaterlessen kunnen indien gewenst ook thematisch ingevuld worden, bijvoorbeeld om aan te sluiten bij een thema dat in andere lessen ook aan bod komt.

Circusles

Tijdens de circuslessen maken de leerlingen kennis met verschillende circustechnieken, zoals jongleren, het spelen met diabolo of acrobatiek. De leerlingen leren samenwerken en ontwikkelen hun motorische en lichamelijke vaardigheden. De circuslessen kunnen indien gewenst ook geïntegreerd worden met de theaterlessen.

Dans en musical

Dansles

Voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8 zijn er danslessen in verschillende stijlen, bijvoorbeeld streetdance, breakdance, jazzdance, moderne dans, klassieke dans of hiphop.

Musical

Op veel scholen voeren de leerlingen van groep 7 en 8 aan het einde van het schooljaar een musical op. Afhankelijk van de vraag van de school kan hierbij door onze docenten ondersteuning gegeven worden, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, drama of dans. Indien gewenst is het ook mogelijk om bij het schrijven van het verhaal en de ontwikkeling van de decors en kostuums gebruik te maken van de expertise van onze docenten.

Schrijven en taal

Kinderpersbureau

Bij het Kinderpersbureau maken leerlingen uit groep 5 t/m 8 onder professionele begeleiding een krant. Ze krijgen gastlessen in verschillende vaardigheden die ze kunnen gebruiken bij het maken van de krant, bijvoorbeeld lessen in interviewtechnieken, het schrijven van verhalen en gedichten, fotografie en striptekenen. Daarnaast leren ze omgaan met een tekstverwerkingsprogramma, online informatie zoeken en e-mail gebruiken. Dit alles leidt tot het eindresultaat: een krant die helemaal door de leerlingen zelf geproduceerd is.

Meer informatie over een programma op maat?

Neem contact met ons op