Brede scholen

Brede scholen

Cultuur En School Nijmegen bemiddelt cultuureducatief aanbod op maat voor de Brede scholen in Nijmegen, zowel onder als buiten schooltijd. Brede scholen zijn samenwerkingsverbanden waarbij verschillende partijen samenwerken om een doorlopende, op elkaar aansluitende opvang te bieden. Deze integrale aanpak vergroot de ontwikkelingskansen van de kinderen.

Kunstvakken zijn zeer belangrijk voor de doelgroep van de Brede scholen. Er kan gemakkelijk aansluiting mee gezocht worden bij de belevingswereld van de kinderen. In het onderwijs op de Brede scholen wordt de basis gelegd van de culturele loopbaan van het kind. Cultuureducatie brengt kinderen in aanraking met allerlei vormen van cultuur en levert een bijdrage aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek, beeldende kunst, theater, spel en dans bieden een alternatieve leerweg voor leerlingen die cognitief en talig minder vaardig zijn.

 

Vraaggestuurd

De vraag van de school staat centraal bij het maken van de programma’s. De keuzes die de school maakt en het schoolprofiel dat daardoor ontstaat is voor elke school verschillend. Factoren waar Cultuur En School Nijmegen rekening mee houdt zijn onder andere:

-    Doelgroep
-    Schooltype
-    Gekozen profiel
-    Inzet van het eigen team
-    Visie op de ontwikkeling van kinderen
-    Financiële kaders

Daarnaast worden ook andere cultuurprojecten, cultuureducatieplannen en financieringsregelingen meegenomen, bijvoorbeeld het Cultureel Jaarprogramma, de Kunstbusregeling of Cultuur met Kwaliteit.

Scholen streven naar continuïteit in programma en personen, en werken aan de hand van meerjarenplannen. Hierbij helpt het om cultuureducatie duurzaam te verankeren in het onderwijsprogramma. Bij veel Brede scholen wordt gebruik gemaakt van de doorlopende leerlijnen die ontwikkeld zijn door de Lindenberg.
 

Bemiddeling

Het subsidiebudget voor cultuureducatie op de Brede scholen wordt vanuit de gemeente Nijmegen aan de schoolbesturen van Conexus en Sint Josephscholen verleend. De schoolbesturen hebben Cultuur en School Nijmegen de opdracht gegeven de programma’s te bemiddelen.

Cultuur en School Nijmegen haalt de vraag op bij de Brede scholen, maakt op basis van die vraag programma’s op maat en houdt toezicht op de uitvoering. Cultuur en School Nijmegen is hierin een onafhankelijke en deskundige partner, die zorgt voor een kwalitatief hoogstaand en goed lopend cultuureducatief programma op de Brede scholen.

Brede scholen in Nijmegen

Er zijn twaalf Brede scholen op veertien locaties in Nijmegen waar Cultuur En School Nijmegen voor actief is. Via deze Brede scholen worden meer dan 2500 kinderen bereikt.*

- De Dukendonck (Tolhuis)
- Michiel de Ruyter (Nijmegen-West)
- De Bloemberg (Zellersacker)
- Prins Mauritsschool (Zwanenveld)
- De Aldenhove (Aldenhof)
- De Zonnewende (Heseveld)
- Aquamarijn (Nijmegen-West)
- De Vossenburcht (Hatert)
- Het Octaaf (Neerbosch-Oost)
- De Wieken (Wolfskuil)
- De Meiboom (Meijhorst)
- Het Kleurrijk (Willemskwartier)
- De Lindenhoeve (Zellersacker)
- De Klumpert (Hatert)

Onder schooltijd krijgen alle groepen van de Brede school minimaal één lessenserie aangeboden. Deze lessenserie bestaat gemiddeld uit 12 bijeenkomsten waarbij de leerlingen les krijgen in een bepaalde discipline.

*In 2018, cijfers afkomstig uit ‘Verslag en verantwoording cultuureducatie Brede scholen’

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

info@cultuurenschoolnijmegen.nl