Onze nieuwe vervoerder: Betuwe Express

Voor de zomervakantie lieten we in de brief over de Kunstbusbudgetten voor dit schooljaar al weten dat we in onderhandeling waren met een nieuwe partner die het vervoer met de Kunstbus kon verzorgen. De knoop is ondertussen doorgehakt: Betuwe Express wordt de nieuwe vervoerder voor de ritten met de Kunstbus!

Transport van en naar culturele activiteiten

Dankzij de samenwerking met Betuwe Express kunnen wij voor scholen weer het transport van en naar culturele activiteiten verzorgen, onder andere vanuit het Kunstbusbudget. Half september 2022 is er een brief verstuurd naar alle scholen die deelnemen aan de Kunstbusregeling over de nieuwe tarieven en voorwaarden.

Meer informatie

Meer weten over vervoer naar culturele activiteiten? Bekijk deze pagina: https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/primair-onderwijs/kunstbus 
of mail naar kunstbus@cultuurenschoolnijmegen.nl