Lindenberg Zomerschool

De Lindenberg Zomerschool is weer in volle gang deze week. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement komen de docenten die vanuit de Lindenberg lesgeven in het primair en voortgezet onderwijs samen. De inspirerende presentaties, workshops en kennisdeling met collega's zorgen voor een goede start van het nieuwe schooljaar.

De week ging van start met een gezamenlijke inventarisatie van de inzichten uit de afgelopen coronaperiode, onder leiding van Tim Lenders van Mensen Zeggen Dingen. Dit werd gevolgd door een inspirerende lezing van Theisje van Dorsten, die aan de universiteit van Groningen wetenschappelijk onderzoek doet naar de rol van creativiteit in de ontwikkeling van kinderen. Daarna kwam het werken in Microsoft Teams aan de orde in een introductie gegeven door Thea Kuijpers, verantwoordelijk voor de ICT binnen de Lindenberg.

In de loop van de week wordt er onder andere gesproken over het inzetten van dans als leermiddel en het communiceren met leerkrachten. Verder is er voor de beeldende vakdocenten een kennisdelingssessie, onder andere op het gebied van vaktechnieken en het werken in Plusateliers.

Kortom: een inspirerende week, waarbij het fijn is om collega's te zien en inzichten uit te wisselen. Dit jaar uiteraard door de omstandigheden iets anders dan gebruikelijk - alles coronaproof op anderhalve meter.