Jorismavo en Lindenberg starten samenwerking

De Jorismavo en de Lindenberg slaan vanaf januari 2020 de handen ineen. 120 leerlingen uit de onderbouw van de Jorismavo komen op vijf dinsdagmiddagen naar de Lindenberg toe om verschillende creatieve workshops te volgen. Eind mei is er een eindvoorstelling waarop de leerlingen op het podium laten zien wat ze geleerd hebben.

De leerlingen kunnen kiezen uit workshops in uiteenlopende kunstdisciplines. Zo kunnen ze onder andere workshops volgen in moderne dans, rappen of muziek produceren op de computer. Daarnaast leren ze om te werken aan hun podiumpresentatie, kunnen ze kennis maken met acteren en improviseren tijdens de workshop theatersport en gaan ze aan de slag met het maken van multimedia-producties tijdens de workshops van Oddstream.

Doel van het project is om de talentontwikkeling en het cultureel bewustzijn van de leerlingen te stimuleren. Door deel te nemen aan het programma leren ze meer over de mogelijkheden die kunst, cultuur en creativiteit bieden om zichzelf te ontplooien. De samenwerking tussen de Jorismavo en de Lindenberg begint als pilot in de onderbouw voor klas 1 en 2. Het programma wordt later verder ontwikkeld tot een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor klas 1 t/m 4.

De samenwerking tussen de Jorismavo en de Lindenberg is tot stand gekomen in het kader van de regeling ‘Versterking Cultuureducatie vmbo’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hierbij gaan vmbo-scholen en culturele instellingen de samenwerking aan om er samen voor te zorgen dat cultuureducatie een stevigere plek krijgt in het vmbo.

Lees meer over de verschillende projecten die vanuit de scholengroep Rijk van Nijmegen in samenwerking met de Lindenberg worden gestart